Mở rộng hình thức thanh toán và thêm chức năng quy đổi ngoại tệ

Mở rộng hình thức thanh toán và thêm chức năng quy đổi ngoại tệ

Thông báo
Xin chào các game thủ, Hiện tại, do số lượng khách hàng muốn thanh toán qua ngoại tệ tăng lên nên CayThue24 quyết định mở thêm 2 cổng thanh toán mớ...