Immortal [2979] | MMR: 6010 - Behavior: 8282

Dota2SKU: 205464956

Báo giá:
6.980.000₫
Tình trạng: Có sẵn
Giao hàng: Ngay lập tức
Bảo hành: Theo chính sách
Hoàn tiền: 1:1 Nếu không hài lòng
Có thể chơi: Trên tất cả servers
Số điện thoại: Đã thêm để chơi Ranked

Chi tiết dịch vụ

Hướng dẫn thanh toán

Hình thức thanh toán

Có thể bạn quan tâm