Awesome Officers

Tung Nguyen Vy

R&D, Technical Manager

Vy Ha Dam

Marketing Manager

Tung Tran Quang

Dota 2 Account Manager

Facebook

Long Nguyen Duc

Dota 2 Supporter

Facebook

Super Boosters

Bui Anh (Zjn)

Dota 2 Team Leader

Quoc Anh (Anti)

Dota 2 Booster

Duy Phuong (TRE)

Dota 2 Booster

Nguyen Khanh (Tina)

Dota 2 Booster

Dang Huy (Blue)

Dota 2 Booster

An Dong (Franky)

Dota 2 Booster

Viet Anh (Lenh)

Dota 2 Booster

Tan Phat (Mari)

Dota 2 Booster

Le Hung (Oni)

Dota 2 Team Leader

Tham gia với chúng tôi

Trở thành một thành viên của đội ngũ CàyThuê24 ngay bây giờ.

Đăng ký