• Ngay sau khi thanh toán thành công và được xác nhận, bạn sẽ nhận được một email kèm theo link tải thông tin của tài khoản như sau:

  • Sau khi ấn vào link tải, bạn có thể tải thông tin tài khoản và bắt đầu đăng nhập: