HASHTAG chia tay với đội hình Dota 2

Theo Axh - quản lý của team - thì tổ chức đang muốn hướng tới 1 line up với 4 TI players và 1 tài năng trẻ để nhắm tới 1 team tier 1, làm việc cùng nhau và cống hiến cho cả đội.

Lineup hiện tại đã hoạt động không hiệu quả và họ sẽ cố gắng hoàn thiện đội hình trước kì major tiếp theo

 

Thêm bình luận