• Chương trình khách hàng thân thiết của CayThue24 được tạo ra nhằm mục đích tri ân những khách hàng đã và đang sử dụng dịch vụ của chúng tôi trong một thời gian dài.
 • Với mỗi đơn hàng của bạn, CayThue24 sẽ tặng lại khách hàng một lượng xu nhất định tùy vào cấp độ VIP mà bạn đang sở hữu. Xu sẽ dùng để đổi ra mã giảm giá (từ 10.000đ tới 1.000.000đ) cho những đơn hàng tiếp theo.
 • Để đổi mã giảm giả qua Xu, vui lòng truy cập mục Đổi thưởng
 • Xem "Hướng dẫn đổi xu lấy thưởng cùng Jenna" ở bên dưới các bạn nhé.

  Các cấp độ khách hàng thân thiết (VIP)

  VIP 0

  • Tự động kích hoạt khi khách hàng sử dụng nhiều hơn 1.000.000đ (tính trên tất cả đơn hàng).
  • Khách hàng VIP 0 sẽ nhận được 2 xu cho mỗi 100đ sử dụng dịch vụ tại Caythue24 (tương đương 2% giảm giá trọn đời)
  • Phần thưởng thêm: 20.000 xu khi đạt tới cấp độ này.

  VIP 1

  • Tự động kích hoạt khi khách hàng sử dụng nhiều hơn 3.000.000đ (tính trên tất cả đơn hàng).
  • Khách hàng VIP 1 sẽ nhận được 3 xu cho mỗi 100đ sử dụng dịch vụ tại Caythue24 (tương đương 3% giảm giá trọn đời)
  • Phần thưởng thêm: 50.000 xu khi đạt tới cấp độ này.

  VIP 2

  • Tự động kích hoạt khi khách hàng sử dụng nhiều hơn 5.000.000đ (tính trên tất cả đơn hàng).
  • Khách hàng VIP 2 sẽ nhận được 5 xu cho mỗi 100đ sử dụng dịch vụ tại Caythue24 (tương đương 5% giảm giá trọn đời)
  • Phần thưởng thêm: 100.000 xu khi đạt tới cấp độ này.

  VIP 3

  • Tự động kích hoạt khi khách hàng sử dụng nhiều hơn 10.000.000đ (tính trên tất cả đơn hàng).
  • Khách hàng VIP 3 sẽ nhận được 6 xu cho mỗi 100đ sử dụng dịch vụ tại Caythue24 (tương đương 6% giảm giá trọn đời)
  • Phần thưởng thêm: 200.000 xu khi đạt tới cấp độ này.

  V.VIP

  • Tự động kích hoạt khi khách hàng sử dụng nhiều hơn 15.000.000đ (tính trên tất cả đơn hàng).
  • Khách hàng VVIP sẽ nhận được 8 xu cho mỗi 100đ sử dụng dịch vụ tại Caythue24 (tương đương 8% giảm giá trọn đời)
  • Phần thưởng thêm: 300.000 xu khi đạt tới cấp độ này.

  S.VIP

  • Tự động kích hoạt khi khách hàng sử dụng nhiều hơn 24.000.000đ (tính trên tất cả đơn hàng).
  • Khách hàng SVIP sẽ nhận được 10 xu cho mỗi 100đ sử dụng dịch vụ tại Caythue24 (tương đương 10% giảm giá trọn đời)
  • Phần thưởng thêm: 500.000 xu khi đạt tới cấp độ này.