LGD đang trở lại mạnh mẽ!

WESG Trung Quốc đang diễn ra tương đối dễ dàng cho LGD khi họ đang cách chức vô địch 2 game đấu và dường như không có đối thủ nào ở Trung Quốc có thể ngăn cản họ.

Thêm bình luận