Reset rank Tốc Chiến mùa 2: Phần thưởng và thời gian bắt đầu mùa 3

Bảng reset rank Tốc Chiến mùa 2: Cập nhật phần thưởng, mức xếp hạng Tốc Chiến mùa 2 cùng thời điểm bắt đầu mùa xếp hạng mới.

Trong vòng 1 tuần tới, Liên Minh Tốc Chiến sẽ kết thúc mùa xếp hạng thứ 2 và bắt đầu mùa xếp hạng 3. Bắt đầu mùa mới, người chơi sẽ bắt đầu chuỗi trận phân hạng với mức rank vừa được tái thiết lập lại.

Cụ thể, mùa giải xếp hạng hiện tại sẽ kéo dài đến đến 2h sáng ngày 27/07. Mùa 3 sẽ bắt đầu vào 5h sáng ngày 27/07 (nhưng có thể sẽ phát sinh một số vấn đề về hiển thị đối với tiến độ Đấu Xếp Hạng và Nghị Lực).

Bảng reset rank Tốc Chiến

 Sắt 1-4: Giữ nguyên

- Đồng 1-4: Giữ nguyên

- Bạc 1-4: Giữ nguyên

- Vàng 4: Giữ nguyên

- Vàng 3: Giữ nguyên

- Vàng 2: Giữ nguyên

- Vàng 1: Giữ nguyên

- Bạch Kim 4: Vàng 1

- Bạch Kim 3: Vàng 1

- Bạch Kim 2: Bạch Kim 4

- Bạch Kim 1: Bạch Kim 3

- Lục Bảo 4: Bạch Kim 2

- Lục Bảo 3: Bạch Kim 1

- Lục Bảo 2: Bạch Kim 1

- Lục Bảo 1: Bạch Kim 4

- Kim Cương 4: Lục Bảo 3

- Kim Cương 3: Lục Bảo 2

- Kim Cương 2: Lục Bảo 2

- Kim Cương 1: Lục Bảo 1

- Cao Thủ: Kim Cương 4

- Đại Cao Thủ: Kim Cương 4

- Thách Đấu: Kim Cương 3

Ngay khi mùa giải kết thúc, Điểm Nghị Lực Xếp Hạng sẽ quay về 0, tính năng bảo vệ thua trận và thưởng nhân 2 trận thắng tiếp theo cũng sẽ được tái thiết lập.

Phần thưởng xếp hạng Tốc Chiến

- Trang phục Vinh Quang: Trang phục xếp hạng mùa 3 sẽ là trang phục Lulu Vinh Quang.

- Biểu cảm đặc biệt: Khi đạt hạng Vàng và hoàn thành 10 trận phân hạng.

- Biểu tượng tham gia: Khi chơi ít nhất 1 trận xếp hạng

- Biểu Tượng Người Chơi Có Thứ Hạng Cao Nhất: Khi người chơi đạt hạng Vàng trở lên, người chơi sẽ nhận được biểu tượng rank theo mức xếp hạng cao nhất của mình ở trong mùa đó, bao gồm: Vàng, Bạch Kim, Lục Bảo, Kim Cương, Cao thủ, Đại cao thủ, Thách đấu.

Wild rift

Thêm bình luận