Bản cập nhật Underlords 28/6/19

Bản cập nhật Underlords 28/6/19

underlords
Sơ qua patch mới: - cải thiện connect và performance của tất cả các nền tảng - fix nhiều hiệu ứng và bug - thêm voice cho 11 heroes - nerf + medusa...