Valve ra mắt sự kiện NEMESTICE + BATTLE PASS.
▶ Giá cả:
➝ Level 1: $7.49
➝ Level 50: $26.99
➝ Level 100: $41.99
▶ Năm nay sẽ có 2 Battle Pass. Cái thứ hai ra mắt vào cuối năm.
▶ Event NEMESTICE
▶ Cavern Crawl: làm nhiệm vụ như mọi năm. Phần thưởng Battle Points, Plus Shards, và các sets độc quyền
▶ Weekly Quests: nhiệm vụ tuần, mỗi tuần có một danh sách nhiệm vụ riêng. Tối đa đạt 18 ngôi sao một tuần, tổng cộng 7500 Battle Points.
▶ Phần thưởng Battle Pass
➝ Hòm Immortal
➝ Spectre Arcana (Level 330)
➝ Dragon Knight Persona tạo hình dựa theo nhân vật Davion trong Dragon's Blood (Level 195)
➝ Dark Artistry cho Invoker Persona (Level 275). Những ai chưa có Invoker Persona sẽ có luôn Persona + Dark Artistry. Những ai đã có Invoker Persona rồi thì sẽ có thêm Dark Artistry + viền vàng bao quanh tạo sự khác biệt.
➝ Hiệu ứng Ranged Attack (Level 500)
➝ Custom Creeps (Level 125)
➝ Và một loạt các phần thưởng khác bao gồm Treasures, Wards, Chat Wheels, Seasonal Effects, Emoticons, Sprays, và River Vials
Dota2

Thêm bình luận