[America] AR55 - Ganyu, Qiqi, Venti, Tartaglia, Klee, Xiao, Jean, Mona - Staff of Homa, Amos' Bow, Wolf's Gravestone, Primordial Jade Winged-Spear

Độc quyền
Viết đánh giá
| Câu hỏi

Báo giá:
4.994.000₫
Tình trạng:
Chưa sẵn sàng

Thông tin

Hướng dẫn thanh toán

Có thể bạn quan tâm