CHÍNH THỨC RA MẮT SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT BATTLE PASS MO’ROKAI VÀ IMMORTAL TREASURE II

CHÍNH THỨC RA MẮT SỰ KIỆN ĐẶC BIỆT BATTLE PASS MO’ROKAI VÀ IMMORTAL TREASURE II


• Mỗi lần chiến thắng Mo’rokai bạn sẽ kiếm được 250 points, tối đa mỗi tuần là 2000 points.


• Mỗi tuần bạn sẽ có 1 cơ hội đặc biệt kiếm tới 1000 points một lần thắng Mo’rokai.


• Battle Pass Level càng cao thì càng có thêm cơ hội đặc biệt và phần thưởng. 


• Hòm 2 bao gồm set mới toanh của Dazzle, Timber, Grimstroke, Pugna, Warlock và Luna 

1 bình luận

Lokmailnew

Lokmailnew

http://mmm.com.ua/

Thêm bình luận