UPDATE UNDERLORD: 7/4/2019 HOT DOGS, UPDATES, AND FIREWORKS

Dota Underlords update hôm nay sẽ có gì ?

 Tổng quát cho ai quan tâm hiệu năng của 2 thiết bị, bên mình sẽ update các tính năng trước, còn gameplay thay đổi như nào và trong thời gian mọi người sinh hoạt nhất để tất cả mọi người có thể theo kịp.

👉 Dành cho PC 👇

● UI , Leaderboards , tăng độ sáng , killstreak hiệu ứng ... các bạn chỉ cần vào game trải nghiệm một game là mọi thứ sẽ hiện ra hết ngay.

● Leaderboards cho Underlords

👉 Dành cho Mobile 👇

● Thêm thanh trạng thái Pin.
● Sửa lỗi khi nhấn nút Play hoặc Pause sẽ bị mất nút đấy.
● Chế độ tiết kiệm Pin.
● Check kỹ năng skill ra sao sẽ được hiện trong shop.
● Hiệu năng cải tiền hơn.
Và còn nhiều tính năng khác nữa

♜ Gameplay

✎ Sửa lỗi 2 hệ Demon Hunters không loại bỏ buff Demon team địch.

✎ Sửa lỗi đặt bomb của Techies đặt sai hướng.

✎ Sửa lại các bug liên quan tới AI Pathing

✎ Level 9: 
● Tier 2 tỉ lệ ra sẽ giảm từ 30% xuống 25%.
● Tier 3 thì thăng 25% lên 30%.

✎ Level 11: 
● Tier 1 tăng từ 10% đến 13%. 
● Tier 2 tỉ lệ tăng từ 15% đến 20%. 
● Tier 3 giảm từ 30% xuống 25%. 
● Tier 5 giảm từ 15% xuống 12%.

✎ Vòng đấu sẽ thêm một giây khi unit cuối cùng chết, tạo cơ hội để hoà round

Streak được lại lại (Lose và Win)

♜ Vàng của lose streak thay đổi:

✎ Bản cũ:
● 3-4 round = 1 gold.
● 5-6 round = 2 gold. 
● 7 round = 3 gold.

✎ Bản mới:
● 3-4 round = 1 gold.
● 5+ round = 2 gold.

✎ Vàng của Win streaks thay đổi:

✎ Bản cũ:
● 3-4 round = 1 gold.
● 5-6 round = 2 gold.
● 7+ round = 3 gold.

✎ Bản mới:
● 3-4 round = 1 gold.
● 5-6 round = 2 gold.
● 7 round = 3 gold.
● 8 round = 4 gold.

➤ Win streaks sẽ được reset khi đạt được 8 wins.

3 items mới được thêm vào trong bản update lần này chính là : 

🡆 Scythe of Vyse (tier 4) : khi hero bị nhận damage, hex quân địch gây damage đó trong 4s, 15s cooldown
🡆 Force Staff (tier 3) : đẩy một quân địch 6 ô về 1 hướng kì, 10s cooldown
🡆 Big-Time Contract (tier 2): hero trang bị sẽ trở thành Blood-bound 

Ngoài ra một số item cũ cũng được sửa và fix bug như : 
⮞ Silver Lining : cộng 1 charge cho mỗi round thắng, mỗi lần thua sẽ cộng 1 gold nếu còn charge và giảm 1 charge.
⮞ Blink : hồi 50 mana khi sử dụng, giảm cooldown từ 60s xuống 15s
⮞ Shaman Pluck : tỉ lệ tăng từ 5% lên 17%

Thêm bình luận