[EU] AR55 - Diluc, Jean, Qiqi, Zhongli, Hu Tao, Ganyu, Venti, Keqing, Tartaglia - Skyward Harp, Staff of Homa, Wolf's Gravestone, Amos' Bow, Primordial Jade Winged-Spear, Skyward Blade

Độc quyền
Viết đánh giá
| Câu hỏi

Báo giá:
7.718.000₫
Tình trạng:
Chưa sẵn sàng

Thông tin

Hướng dẫn thanh toán

Có thể bạn quan tâm